تهران رِنُوِیت

گروه فنی مهندسی تهران رنویت با هدف فعالیت صحیح و اصولی در زمینه صنعت ساختمان سازی تشکیل گردید. گروهی از مهندسین خوش فکر که هر کدام بیش از ده سال در حوزه های مختلف صنعت ساختمان فعالیت داشته اند.تهران رنویت اینبار با ایده ای نو و رویکردی متفاوت در گرد هم آمده است تا بتوانند با اتکا به تجربه، دانش و مهارت جمعی خود، در جهت اعتلای این هنر اصیل و این صنعت متعالی، به سهم خود قدمی بردارد.